Opolski Rynek Nieruchomości - czytaj online

NOWY NUMER JUŻ DOSTĘPNY

CZERWIEC 2024

CZYTAJ

Kontrole UOKiK to nie przelewki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w minionym roku przeprowadził w Łodzi pilotażową kompleksową kontrolę ponad pięćdziesięciu biur nieruchomości. Podobne kontrole UOKiK zapowiedział w 2016 roku na terenie całego kraju.

Kontrole UOKiK to nie przelewki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w minionym roku przeprowadził w Łodzi pilotażową kompleksową kontrolę ponad pięćdziesięciu biur nieruchomości. Podobne kontrole UOKiK zapowiedział w 2016 roku na terenie całego kraju.

Andrzej Jakiel

Ten artykuł liczy 665 słów i przeczytasz go w około 2 min. i 13 sek.

Sposób przeprowadzenia kontroli był tym razem nowatorski i polegał na wypełnieniu nadesłanej przez urząd szczegółowej ankiety, która obejmowała żądanie nadesłania między innymi następujących informacji:

  • przychody za rok 2014 i 2015 rok,
  • szczegółowe informacje dotyczące ilości zawieranych i zrealizowanych umów pośrednictwa w rozbiciu na okresy półroczne, za lata 2014 i 2015,
  • opisanie sposobu zawierania umów pośrednictwa z uwzględnieniem zawieranych w lokalu i poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • nazwy czasopism i adresy stron internetowych gdzie reklamuje się przedsiębiorca i gdzie umieszcza oferty,
  • przykładowe skany reklam,
  • wskazanie 6 swoich konkurentów z ich nazwami i adresami,
  • ujawnienie przynależności do organizacji zawodowych, stowarzyszeń,
  • załączenie dokumentów z rejestrów działalności gospodarczej,
  • załączenie dokumentów finansowych,
  • załączenie wzorców umów pośrednictwa z roku 2014 i roku 2015 wraz z załącznikami.

Jako podstawę tych działań UOKiK wskazał art. 50 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którego treść warta jest zacytowania: „art. 50 ust 1. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania wszelkich koniecznych informacji i dokumentów na żądanie Prezesa Urzędu. Ust. 2 Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 1) wskazanie zakresu informacji, 2) wskazanie celu żądania, 3) wskazanie terminu udzielenia informacji, 4) pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.”*Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Urząd był łaskaw również pouczyć przedsiębiorców o sankcjach grożących za uchylenie się od spełnienia żądania, przywołując stosowny przepis wspomnianej ustawy, to jest art. 106 ust. 2 pkt 2: „Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca choćby nieumyślnie: 2) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie (…) lub artykułu 50, bądź udzielił (informacji – przypis AJ) nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.”*Tamże.

W obliczu absurdalnie wysokich sankcji sprawa wydaje się już groźna. Nie są znane przyczyny tak szerokiego wachlarza żądań, które budzą wątpliwości co do ochrony interesów przedsiębiorców i ich tajemnic handlowych. Udzielenie informacji jednakże jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, chyba że zdecyduje się zaskarżyć takie żądanie. Z dotychczas kontrolowanych podmiotów żaden na taki krok nie zdecydował się.

Prezes UOKiK, jako cel żądania opisanego powyżej, wskazał: „prowadzenie postępowania wyjaśniającego badania lokalnego rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dotyczącego miasta Łódź”*Internet: Zbigniew Kubiński, http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=11069. Wydaje się jednak, że cel określony zastał w sposób niewystarczający. Jak słusznie zauważa Anna Krzyżanowska, autorka artykułu zamieszczonego w Gazecie Prawnej z 18.08.2015, „… organ nie wskazał na przykład, dlaczego żąda wskazania źródeł pozyskiwania informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży czy też nazw i adresów konkurentów. Powstaje pytanie, czy takie wskazanie celu żądania spełnia wymogi art. 50 ust. 2 u.o.k.k. oraz zasady praworządności i celowości działania administracji państwowej wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. Pytanie to ma szczególne znaczenie w kontekście zagrożenia karą 50 mln euro.”*Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Jedna kwestia to forma i zakres ankiety kontrolnej UOKiK. Inna sprawa to stwierdzone naruszenia praw konsumentów we wzorcach umownych stosowanych przez kontrolowane biura nieruchomości. Z uwagi na ograniczone miejsce, załączam jedynie zestawienie niektórych naruszeń opublikowane przez UOKiK*Internet: https://uokik.gov.pl. Szersze omówienie zostanie opublikowane w następnych wydaniach ORN.

wykaz-naruszen

Niedozwolone klauzule umowne są ważnym zagadnieniem dla każdego konsumenta, a także dla przedsiębiorców. Stosowanie ich we wzorcach umownych grozi bowiem karą do 10 procent zeszłorocznego przychodu.


Zobacz również:

Dom wolnostojący CALM HOUSE 2

Dom 136 m², Działka 750 m², Garaż 21 m²

NOVO Apartamenty w Nysie

Dziennik Budowy Maj 2024

Osiedle Belweder Park w Nysie

Dziennik Budowy Maj 2024

Nowe mieszkanie 37 m² w Brzegu

2 pokoje na nowym osiedlu

Andrzej Jakiel

Analityk i doradca rynku nieruchomości, prezes OSRN, wiceprezydent FPPRN, Mediator Polska

Udostępnij ten artykuł

Rynek Nieruchomości Opole Nowe Mieszkania Domy Apartamenty Rynek pierwotny Rynek wtórny

4-pok. mieszkanie 149 m² Opole ul. Kośnego - Opolski Rynek Nieruchomości

4-pok. mieszkanie 149 m² Opole ul. Kośnego

Umeblowane, sprzęt AGD, kominek

Dom w zabudowie bliźniaczej w Opolu-Bierkowicach - Opolski Rynek Nieruchomości

Dom w zabudowie bliźniaczej w Opolu-Bierkowicach

Dom 110 m², działka 400 m²

FOTON PRACA Polska - Kompleksowa pomoc i obsługa prawna dla cudzoziemców w PolscePartner

FOTON PRACA Polska

Kompleksowa pomoc i obsługa prawna dla cudzoziemców w Polsce

Domy wolnostojące CALM HOUSE - Opolski Rynek Nieruchomości

Domy wolnostojące CALM HOUSE

Oferta sprzedaży - 3 różne domy

Dom 94 m² w Lędzinach pod Opolem - Opolski Rynek Nieruchomości

Dom 94 m² w Lędzinach pod Opolem

Nowo budowany dom z ogrodem i garażem

Dom wolnostojący blisko Opola - Opolski Rynek Nieruchomości

Dom wolnostojący blisko Opola

Dom 136 m², działka 750 m²

Oferta inwestycyjna - Opolski Rynek Nieruchomości

Oferta inwestycyjna

Dwa mieszkania w jednym domu

Dom 137 m² w Kępie pod Opolem - Opolski Rynek Nieruchomości

Dom 137 m² w Kępie pod Opolem

Nowy dom w zabudowie szeregowej, z ogrodem

Zajazd z dużym ogrodem blisko autostrady A4 - Opolski Rynek Nieruchomości

Zajazd z dużym ogrodem blisko autostrady A4

Hotel, restauracja, parking

Nowe mieszkanie 37 m² w Brzegu - Opolski Rynek Nieruchomości

Nowe mieszkanie 37 m² w Brzegu

2 pokoje na nowym osiedlu

Centrum Budowlane MARBET - Materiały budowlane - sklep i hurtownia budowlanaPartner

Centrum Budowlane MARBET

Materiały budowlane - sklep i hurtownia budowlana

Na sprzedaż dom 191 m² w Opolu - Opolski Rynek Nieruchomości

Na sprzedaż dom 191 m² w Opolu

Dom o pow. użytkowej 151 m²

Jak sprzedać mieszkanie bez pośredników: Zastanawiasz się, jak sprzedać mieszkanie bez pośredników? Skontaktuj się z nami, a pomożemy.