Opolski Rynek Nieruchomości - czytaj online

NOWY NUMER JUŻ DOSTĘPNY

LIPIEC 2024

CZYTAJ

Regulaminy

Regulamin nadawania ogłoszeń w gazecie Opolski Rynek Nieruchomości
oraz na stronie internetowej www.orn24.pl

 

§1 Postanowienia wstępne

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje należy je rozumieć następująco:

 • Wydawca/Organizator/Administrator – Studio Wydawnicze FODOPRESS Mariusz Ciołeszyński, NIP 754-122-64-52, adres e-mail: [email protected]
 • Czasopismo – oznacza wydawany przez Wydawcę miesięcznik o zasięgu regionalnym pod tytułem “Opolski Rynek Nieruchomości”
 • Użytkownik/Ogłoszeniodawca/Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która chce zamieścić Ogłoszenie
 • Usługa – usługa nieodpłatnego zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych
 • Ogłoszenie – oznacza informację przekazaną przez Użytkownika
 • Regulamin – niniejszy regulamin usługi określający warunki realizacji usługi

2. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

 

§2 Zasady korzystania z usługi

1. Aby zamówić ogłoszenie, należy wysłać SMS na nr 604 56 33 21 lub wiadomość e-mail na adres [email protected] z treścią ogłoszenia lub skorzystać z formularza udostępnionego na stronie www.orn24.pl.

2. Po otrzymaniu informacji z treścią Ogłoszenia Wydawca może:

 • Edytować otrzymany tekst Ogłoszenia tak, by ten odpowiadał zasadom ortografii i gramatyki polskiej
 • Dokonać weryfikacji zgodności tekstu Ogłoszenia z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz charakterem Czasopisma

3. Wydawca ma prawo nie przyjąć Ogłoszenia do edycji bez konsekwencji.

4. Ogłoszenia przyjęte do edycji ukażą się w kolejnym wydaniu gazety, wybrane ogłoszenia ukażą się również na stronie internetowej www.orn24.pl.

5. Wydawca nie jest zobowiązany do dokonywania zmian lub korekty w treści Ogłoszenia po jego przyjęciu do publikacji.

6. Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili z publikacji Ogłoszenia na stronie internetowej www.orn24.pl. W tym celu należy wysłać na adres e-mail: [email protected] wiadomość o temacie “Ogłoszenie STOP” zawierającą pełną treść uprzednio wysłanego Ogłoszenia. Ogłoszenie zostanie usunięte w terminie do 48 godzin od wpłynięcia e-maila. Ze względów technicznych nie ma możliwości wycofania ogłoszenia z wersji papierowej czasopisma.

 

§3 Reklamacje

1. Wydawca ma obowiązek do rozpatrywania reklamacji odnoście treści Ogłoszenia pod warunkiem dostarczenia przez reklamującego danych pozwalających na identyfikację reklamowanego Ogłoszenia.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z usług serwisu należy kierować drogą elektroniczną na adres [email protected].

3. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić reklamację nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych, licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji.

4. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. W przypadku stwierdzenia, że z przyczyn zależnych od Wydawcy Ogłoszenie nie zostało wyemitowane na łamach magazynu, albo ukazało się z istotnymi błędami, Wydawca zamieści ogłoszenie w poprawnej formie w najbliższym możliwym terminie.

6. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Wydawcy.

 

§4 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2016 r. i obowiązuje bezterminowo.

2. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili jednostronnie zmieniony przez Wydawcę, przy czym zmiana nie może mieć niekorzystnego dla Użytkowników wpływu na realizację zamówień na zamieszczenie Ogłoszenia złożonych przed wprowadzoną zmianą.

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Wydawcy oraz na stronie internetowej www.orn24.pl.

4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.


Polityka prywatności serwisu www.orn24.pl

 1. Operatorem Serwisu www.orn24.pl jest Studio Wydawnicze FODOPRESS Mariusz Ciołeszyński, NIP 754-122-64-52, adres e-mail: [email protected].
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) poprzez automatycznie zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. ciasteczka)
  b) poprzez informacje wprowadzane dobrowolne do formularzy
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne i są to w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 5. Operator Serwisu wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu przygotowywania anonimowych statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników. Statystyki stosuje się głownie do oceny popularności strony. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Serwisu do panujących trendów.
 6. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne (session cookies) są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe (persistent cookies) są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 7. Użytkownik Serwisu może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej dostępne są w jej menu pomocy lub na stronie internetowej jej producenta.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Poprzez formularze Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 10. Administratorem danych osobowych jest Studio Wydawnicze FODOPRESS Mariusz Ciołeszyński, NIP 754-122-64-52, adres e-mail: [email protected].
 11. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z ich funkcji, tj.
  a) dodanie ogłoszenia – w celu zamieszenia nieodpłatnego ogłoszenia Użytkownika
  b) oddzwanianie – w celu nawiązania rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem
 12. Podstawą przetwarzania danych podanych w formularzu dodania ogłoszenia jest zawarta z nami umowa nadania nieodpłatnego ogłoszenia.
 13. Podanie danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji.
 14. Dane są przetwarzane wyłącznie do czasu wykonania zawartej umowy.
 15. Ze względów technicznych dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym realizującym usługi informatyczne dla Serwisu.
 16. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 17. Dane nie będą przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji.
 18. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rynek Nieruchomości Opole Nowe Mieszkania Domy Apartamenty Rynek pierwotny Rynek wtórny

Dom wolnostojący CALM HOUSE 2 - Opolski Rynek Nieruchomości

Dom wolnostojący CALM HOUSE 2

Dom 136 m², Działka 750 m², Garaż 21 m²

Nowe mieszkanie 37 m² w Brzegu - Opolski Rynek Nieruchomości

Nowe mieszkanie 37 m² w Brzegu

2 pokoje na nowym osiedlu

Działka 37 arów w Opolu - Opolski Rynek Nieruchomości

Działka 37 arów w Opolu

Działka w dzielnicy Winów

INVESTBUD - Profesjonalne usługi wyburzeń i rozbiórek na terenie całej PolskiPartner

INVESTBUD

Profesjonalne usługi wyburzeń i rozbiórek na terenie całej Polski

Dom 94 m² w Lędzinach pod Opolem - Opolski Rynek Nieruchomości

Dom 94 m² w Lędzinach pod Opolem

Nowo budowany dom z ogrodem i garażem

Na sprzedaż nowy dom 138 m² w Opolu - Opolski Rynek Nieruchomości

Na sprzedaż nowy dom 138 m² w Opolu

Dom o pow. użytkowej 103 m², z garażem 19 m²

Zajazd z dużym ogrodem blisko autostrady A4 - Opolski Rynek Nieruchomości

Zajazd z dużym ogrodem blisko autostrady A4

Hotel, restauracja, parking

Dom wolnostojący blisko Opola - Opolski Rynek Nieruchomości

Dom wolnostojący blisko Opola

Dom 136 m², działka 750 m²

Na sprzedaż dom 191 m² w Opolu - Opolski Rynek Nieruchomości

Na sprzedaż dom 191 m² w Opolu

Dom o pow. użytkowej 151 m²

Dom 137 m² w Kępie pod Opolem - Opolski Rynek Nieruchomości

Dom 137 m² w Kępie pod Opolem

Nowy dom w zabudowie szeregowej, z ogrodem

FODOPRESS - Sklepy i strony internetowe, Pozycjonowanie SEOPartner

FODOPRESS

Sklepy i strony internetowe, Pozycjonowanie SEO

4-pok. mieszkanie 149 m² Opole ul. Kośnego - Opolski Rynek Nieruchomości

4-pok. mieszkanie 149 m² Opole ul. Kośnego

Umeblowane, sprzęt AGD, kominek

Działki na sprzedaż bez pośredników: Działki na sprzedaż bez pośredników - sprawdź naszą ofertę.