Opolski Rynek Nieruchomości - czytaj online

NOWY NUMER JUŻ DOSTĘPNY

LIPIEC 2022

CZYTAJ

Dofinansowanie MDM

Wybierz mieszkanie jeszcze w 2017 roku

Dofinansowanie MDM

Wybierz mieszkanie jeszcze w 2017 roku

Opolski Rynek Nieruchomości

Obecnie decydując się na zakup nowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, trzeba wziąć pod uwagę konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% ceny nieruchomości. Pozostałą kwotę zakupu nieruchomości finansują banki, choć część z nich wymaga wniesienia nawet 20% wkładu własnego . Dodatkowo do kosztów zakupu własnego M trzeba doliczyć taksę notarialną oraz, w przypadku zakupu z rynku wtórnego, podatek w wysokości 2%.

Niestety, niewielu młodych ludzi posiada tak wysokie oszczędności, dlatego od 2014 roku mogą oni liczyć na pomoc państwa w dofinansowaniu wkładu własnego w ramach programu dla Młodych. Program cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, że już 13 stycznia bieżącego roku część banków wstrzymała przyjmowanie wniosków na dofinansowanie. Na dzień 18 stycznia wysokość limitu, który pozostał na 2017 rok, wynosiła już tylko 21,4 mln zł, a klient musiał złożyć do banku kompletny wniosek.

Wciąż jednak, przez cały 2017 rok, można starać się o kredyt w ramach programu MDM z wypłatą na 2018 rok, aż do czasu, gdy pula przeznaczonych środków na dofinansowanie nie przekroczy 50% limitu budżetowego przeznaczonego na przyszły rok, czyli 381 mln złotych (obecnie wykorzystano z tego 158 mln zł). W prakryce oznacza to, że kredyt może zostać wypłacony w dowolnym momencie, ale wypłata dofinansowania może nastąpić nie wcześniej niż w 2018 roku. Łatwiej jest w przypadku zakupu z rynku pierwotnego gdzie można podpisać umowę zakupu nieruchomości w 2017 roku, natomiast zgodnie z umową deweloperską zostanie oddane do użytkowania w 2018 roku i zbiegnie się w czasie z wypłatą dofinansowania, które wypłacane jest dopiero w momencie, gdy wszystkie pozostałe środki z tytułu zakupu nieruchomości, zostały już przekazane zbywcy.

© Fotolia

Kto może skorzystać z dofinansowania? Na wsparcie ze Skarbu Państwa mogą liczyć osoby, które nabywają na własny użytek, aby zaspokoić cele mieszkaniowe. Ponadto konieczne jest spełnienie następujących warunków, aby móc nabyć w ramach dofinansowania MDM:

 • wiek do 35 lat osoby samotnej lub w przypadku małżeństw młodszego małżonka (warunek ten nie dotyczy osób z trojgiem dzieci),
 • obecnie, ani w przeszłości, zainteresowany nie był właścicielem innego lub budynku mieszkalnego (warunek ten nie dotyczy osób z trojgiem dzieci), nie przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny), a także nie był właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 • w przypadku bycia najemcą nieruchomości mieszkalnej, konieczne jest rozwiązanie umowy najmu po otrzymaniu dofinansowania,
 • okres kredytowania musi wynosić co najmniej 15 lat, a kwota kredytu nie może być mniejsza niż 50 % ceny ,
 • cena nie może przekroczyć wartości średnich wskaźników przeliczeniowych dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia i kwoty dofinansowania wkładu własnego konkretnej lokalizacji. Informacja ta podawana jest kwartalnie na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-dla-mlodych.

Wypełniając powyższe warunki można liczyć na następującą wysokość dofinansowania:

 • 10 procent dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych,
 • 15 procent dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących jedno dziecko,
 • 20 procent dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dzieci,
 • 30 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących przynajmniej troje dzieci.

Dodatkowe 5 procent można otrzymać na wcześniejszą, przedterminową, spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli powierzchnia użytkowa lub domu nie przekracza odpowiednio:

 • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego jeżeli nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci,
 • nieruchomość musi być położona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby otrzymać dofinansowanie MDM istnieje konieczność złożenia wniosku o kredyt hipoteczny do jednego z następujących banków:

 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
 2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
 3. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
 4. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
 5. Alior Bank Spółka Akcyjna
 6. SGB-Bank Spółka Akcyjna
 7. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
 8. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
 9. Bank Millennium Spółka Akcyjna
 10. Euro Bank Spółka Akcyjna
 11. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
 12. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna
 13. Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
 14. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna

Co w przypadku zakończenia programu w 2018 roku? Już teraz rząd zapowiada kolejne wsparcie w postaci Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Oszczędzać będzie można na wkład własny, zakup i budowę. Oszczędności do wysokości odpowiedniego salda mają być zwolnione z podatku tzw. „Belki”.


Zobacz również:

Odra Prestige Apartamenty

Jedyne takie miejsce w Opolu

Apartamenty Vincent Opole

Nowe mieszkania Opole-Gosławice

Klonowe Zacisze

Apartamenty w zabudowie szeregowej w Lędzinach pod Opolem

Luksusowe dwupoziomowe mieszkanie w centrum Opola

108,91 m², 4 pokoje, miejsce postojowe

Lepiej już było

Rynek nieruchomości

OPOLAGRA 2022

Największe targi w południowej Polsce

Opolski Rynek Nieruchomości

Zespół redakcyjny Opolskiego Rynku Nieruchomości

Udostępnij ten artykuł
Zobacz wszystkie nowe osiedla