Opolski Rynek Nieruchomości - czytaj online

NOWY NUMER JUŻ DOSTĘPNY

LIPIEC 2022

CZYTAJ

Nowości w programie Czyste Powietrze 2.0

Dofinansowanie – zmiany i uproszczenia od 15 maja 2020

Nowości w programie Czyste Powietrze 2.0

Dofinansowanie - zmiany i uproszczenia od 15 maja 2020

Mariusz Ciołeszyński

Od 15 maja 2020 roku w programie Czyste Powietrze wprowadzono wiele zmian, aby ułatwić wnioskodawcom uzyskanie dofinansowania na termomodernizację. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią informacji o zasadach dofinansowania i wprowadzonych uproszczeniach. Czekamy też na Państwa pytania dotyczące programu Czyste Powietrze, do których wrócimy w kolejnych wydaniach.

Biuro prasowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przybliża uproszczenia wprowadzone w programie Czyste Powietrze 2.0:

Mariusz Ciołeszyński:  Na co konkretnie można otrzymać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze?

Biuro prasowe WFOŚiGW: W Programie „Czyste Powietrze” jest możliwość wnioskowania o uzyskanie wsparcia finansowego na następujące przedsięwzięcia: zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej wraz  z odzyskiem ciepła, mikroinstalacji fotowoltaicznej, ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej.

Mariusz Ciołeszyński:  Od czego zależy wielkość dofinansowania i jakie można uzyskać?

Biuro prasowe WFOŚiGW: W dotychczasowej wersji programu Czyste Powietrze funkcjonowało aż 7 grup dochodowych, w których dotacja była uzależniona od dochodu.  W nowej wersji są to 2 grupy: podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania. Roczny dochód osoby w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący  z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł.

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia oraz wykazanych dochodów wysokość dofinansowania może wynosić od 30% do 75% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż maksymalny poziom określony w programie.

Mariusz Ciołeszyński: To co najbardziej nas interesuje to wprowadzone uproszczenia procedur, co się zmieniło na korzyść wnioskodawcy?

Biuro prasowe WFOŚiGW: Do nowej odsłony Programu zostały wprowadzone  istotne zmiany, mające na celu ułatwienie beneficjentom otrzymanie dotacji na wnioskowane przedsięwzięcia. Zmiany nastąpiły w samym formularzu wniosku. W dotychczasowej wersji Programu do wypełniania wnioskodawca miał 18 stron. Obecnie formularz został skrócony do 12 stron. Skrócony został również termin przyznawania dotacji z 90 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych. Są to kluczowe zmiany usprawnienia procedury przyznawania dotacji.

Do Programu Czyste Powietrze zostaną również wdrożone banki, gdzie będzie można starać się o finansowanie uzupełniające i pomostowe. W nowej wersji Programu, dużo większy nacisk będzie położony na współpracę z gminami. Jedną z najważniejszych zmian w tym obszarze jest możliwość połączenia dotacji z programu gminnego i z Czystego Powietrza na to samo przedsięwzięcie.

Wraz z nowym Programem wprowadzona zostaje również możliwość finansowania rozpoczętych przedsięwzięć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale  nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Nowością w Programie „Czyste Powietrze” jest integracja z Programem „Mój Prąd”. Wnioskodawca może, oprócz wymiany źródła ciepła, wnioskować o dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych na mikroinstalację fotowoltaiczną i wystarczy na to tylko jeden wniosek.

Mariusz Ciołeszyński:  Kto może pomóc wypełnić wniosek inwestorowi?

Biuro prasowe WFOŚiGW: Na chwilę obecną, ze względu na sytuację panującą w kraju, pomoc odnośnie wypełnienia wniosku można uzyskać telefonicznie, kontaktując się z punktem informacyjnym WFOŚiGW w lub w gminach, z którymi Fundusz zawarł porozumienie o współpracy. Lista gmin jest dostępna na oficjalnej stronie WFOŚiGW w www.wfosigw.opole.pl.


Zobacz również:

Odra Prestige Apartamenty

Jedyne takie miejsce w Opolu

Apartamenty Vincent Opole

Nowe mieszkania Opole-Gosławice

Klonowe Zacisze

Apartamenty w zabudowie szeregowej w Lędzinach pod Opolem

Luksusowe dwupoziomowe mieszkanie w centrum Opola

108,91 m², 4 pokoje, miejsce postojowe

Lepiej już było

Rynek nieruchomości

OPOLAGRA 2022

Największe targi w południowej Polsce

Mariusz Ciołeszyński

Redaktor naczelny Opolskiego Rynku Nieruchomości

Udostępnij ten artykuł
Zobacz wszystkie nowe osiedla